Vi har erfaring, kontaktnett og vil gjerne snakke med deg som også tenker "ut av boksen".


TT_DSC_0021_TorArne.jpg

Tor Arne Hauge

Tor Arne er seriegründer og medeier i TENK, initiativtaker og en nøkkelperson i OTECHOS. Han har lang og bred erfaring innen internasjonal olje- og gassindustri. Han er multigründer med en rekke selskapsetableringer i inn- og utland. Tor Arne vil være TENK rådgiver og bistå med sitt brede nettverk og lange erfaring som gründer.

Tlf: +47 90 16 90 70

torarne@tenkinnovasjon.no

TT_DSC_0021_Frode.jpg

Frode H. Larssen

Frode er gründer og medeier i TENK og har ansvar for drift, logistikk og kundekontakt. Han har bred internasjonal erfaring fra offshoresektoren, stort kontaktnett og erfaring fra etablering av flere virksomheter. Frode vil være TENK rådgiver og bistå med sitt brede nettverk og erfaring som gründer.

Tlf: +47 90 15 04 50

frode@tenkinnovasjon.no

 


TT_DSC_0021_AnnyGrete.jpg

Anny Grethe Hauge

Anny Grethe er daglig leder og vil være din døråpner mot TENK-senteret. Hun har bred yrkeserfaring og ledelseskompetanse. Hun har utdannelse fra BI som eiendomsmegler og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, og som selvstendig næringsdrivende. Hennes rolle i TENK er å være kontaktperson mellom gründerne og «TENK rådgiverne», samt administrere kurs/seminar m.m.

Tlf: +47 47 90 09 33

annygrethe@tenkinnovasjon.no

TT_DSC_0021_Alfhild.jpg

Alfhild Kristensen

Alfhild har Mastergrad i Innovasjon og Ledelse. Utdanning og erfaring innenfor økonomi, administrasjon, undervisning og rådgivning. Hun vil bistå deg med å finne svar på dine spørsmål og utfordringer på veien fra idè til marked.

Tlf: +47 95 97 47 37

alfhild@tenkinnovasjon.no


TT_DSC_0021_Janne.jpg

JANNE GRANDALEN

Janne Grandalen har Mastergrad i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UiA Grimstad. Den bygger på Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon med breddeemne innen Gründerskap. Hun har variert og bred erfaring fra arbeidslivet. Jannes rolle i TENK InnovasjonsLab er å hjelpe deg som har en idé i hodet eller gründer i magen og som trenger hjelp og rådgivning på veien fra idé til plan. Hun vil også kunne bidra i prosessen om å søke om virkemidler. 

Tlf: +47 41 32 27 44

janne@tenkinnovasjon.no