Har du en idé, men trenger hjelp til å få satt den ut i livet? TENK er et nettverksmiljø for nyskapning og innovasjon. Vi har erfaring, kontaktnett og vil gjerne snakke med deg som også tenker "ut av boksen".

"Fremgang er umulig uten forandring, og den som ikke kan endre sin måte å tenke på, kan ikke forandre noen ting." George Bernard Shaw

TENK-Senteret rommer allerede ti ulike virksomheter med kompetanse innenfor teknologi, energi, nytenkning og kraft, men også innen regnskap og eiendom. Vi har et stort kontaktnett blant erfarne næringslivsledere, teknologer, investorer og vi samarbeider med anerkjente forskningsmiljøer i inn- og utland.

TENK senteret 2018.jpg

Det begynte med Tvedestrand Næringshage i 2004. I løpet av fem, seks år bidro dette miljøet til å skape 20 selskaper med mer enn 70 arbeidsplasser. Nå har vi tatt skrittet videre og etablert TENK-Senteret. Vårt mål er å bidra til å skape ytterligere 20 bedrifter med 80 arbeidsplasser innen fem år. TENK-Senteret rommer allerede åtte ulike virksomheter med kompetanse innenfor teknologi, energi og kraft, men også innenfor regnskap, distribusjon og eiendom. Vi har et stort kontaktnett blant erfarne næringslivsledere, teknologer, investorer og vi samarbeider med anerkjente forskningsmiljøer i inn- og utland. TENK INNOVASJONSLAB er til for deg som vil være med på å utvikle noe nytt.

TVEDESTRAND kan bli et viktig senter for vekst og nyskapning i årene fremover. Ny firefelts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal skal stå ferdig i 2018.  A67 blir et nytt fremtidsrettet næringsområde ved E18. Tvedestrand får ny, moderne videregående skole med 690 elever og 140 ansatte i 2019. Den nye skolen er tegnet av Snøhetta. Byen får ny barneskole og en ny stor barnehage. Tvedestrand er inne i en spennende og utfordrende fase. TENK vil være med på å stimulere denne utviklingen. TENK ønsker å ta samfunnsansvar. Derfor har vi skapt TENK INNOVASJONSLAB

 

besøk oss i Fjærkleivene 52, tvedestrand


 

VI VIL

• ha kontakt med gründere og folk som tenker annerledes

• være et regionalt innovasjonsmiljø

• dyrke frem nye gode ideer

• tilby test- og prototyplaboratorium

• skape arbeidsplasser

• bli ledende innenfor innovasjon og nyskapning

• sørge for etablering av minst 20 nye selskaper med 80 ansatte innen fem år

• gi et tilbud deg som trenger en kontorplass en dag, noen uker eller måneder


VI TILBYR

• tilgang til et internasjonalt industrielt nettverk

• samarbeid med Mecatronic Innovation Lab (MIL), Universitet i Agder, Grimstad

• kontakt med studenter og forskningsmiljøer

• hjelp til å søke om offentlige midler nasjonalt og internasjonalt

• tilgang til investorer som har midler og som etterlyser ideer

• hjelp til å rekruttere høykvalifisert arbeidskraft

• gründer- og etableringskurs


Støtter TENK INNOVASJONSLAB sitt arbeid for gründere og etablerte bedrifter.

Støtter TENK INNOVASJONSLAB sitt arbeid for gründere og etablerte bedrifter.

TENK_webbanner.jpg