Vision Norway AS er et lite familiedrevet firma som leverer kommunikasjonsløsninger for døve, hørselshemmede, taleskadde, synshemmede, blinde og døv-blinde.

Logo T-Meeting 2010.jpg

Produktene kan også brukes som videokonferanse system for firmaer som har flere kontorer på ulike lokasjoner. Dette kan være med på å spare bedriften for store reiseutgifter og ikke minst spare miljøet.
Vi har også nettopp kommet med en verdensnyhet som heter TERA.
Her har mennesker med kommunikasjonsproblemer «tolken i lomma».