T-Meeting

T-Meeting

Vision Norway AS er et lite familiedrevet firma som leverer kommunikasjonsløsninger for døve, hørselshemmede, taleskadde, synshemmede, blinde og døv-blinde.

Produktene kan også brukes som videokonferanse system for firmaer som har flere kontorer på ulike lokasjoner. Dette kan være med på å spare bedriften for store reiseutgifter og ikke minst spare miljøet. Vi har også nettopp kommet med en verdensnyhet som heter TERA. Her har mennesker med kommunikasjonsproblemer «tolken i lomma».

 

www.t-meeting.no