Back to All Events

Gründerkurs: Bedriftsøkonomi og regnskap, del 1-3.


  • TENK InnovasjonsLAB 52 Fjærkleivene 4900 Tvedestrand Norway (map)

Kurset varer 3 x 3 timer og vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring etc.

Del 1: Torsdag 11.oktober. Kl. 18.00-21.00.
Del 2: Tirsdag 16. oktober. Kl. 18.00-21.00.
Del 3: Torsdag 18. oktober. Kl. 18.00-21.00.

Kursholdere: Ernst & Young AS er engasjert til gjennomføring av kursene, med følgende kursholdere: Dag 1: Harry Tunheim. Dag 2: Christina Andersson, Senior og siviløkonom.Dag 3: Ole Jørn Horntvedt, Manager og rådgiver.

Arrangør: Aust-Agder Fylkeskommune. 

Kurset er gratis. Ta med egen PC/MAC.

TENK InnovasjonsLAB,  Fjærkleivene 52 | 4900 Tvedestrand | tlf: (+47) 479 00 933

www.tenkinnovasjon.no

 
Illustrasjonsfoto: www.pixabay.com.