Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for TENK InnovasjonsLab. TENK InnovasjonsLab (org.nummer 915303757) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden.

Personopplysninger som behandles

TENK InnovasjonsLab samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, annen sensitiv informasjon, eller opplysninger om personlige betalingskort gjennom nettsiden.

Informasjon som kan innhentes:

·         E-postadresse

·         Tittel

·         Postadresse

·         Fornavn og etternavn

·         Telefonnummer

Dette kan variere ut fra de ulike registreringsskjemaer basert på hva som forespørres. Se punktet nedenfor.

Hvordan informasjon innhentes?

Informasjon samles inn gjennom registreringsskjemaer på vår nettside. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Skjemaer for innsamling:

·         Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post

·         Påmelding til våre arrangementer

·         Innsending av nyheter til vår nettside

Formålet med informasjonen som innhentes

Personopplysningene som hentes inn er nødvendige å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig. Dette være seg fakturering, betjene ønsker og forespørsler og lignende.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Informasjonskapsler:

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. TENK InnovasjonsLab bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene, for å kunne utbedre denne til det beste for leserne.

Følgende informasjonskapsler brukes på tenkinnovasjon.no: Google Analytics

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på www.tenkinnvasjon.no. Informasjon for nyhetsbrev på www.tenkinnovasjon.no lagres i Squarespace Campaign. Når det gjelder personopplysninger som sendes inn i forbindelse med nyheter, kan noe av dette brukes i saken/ artikkelen som produseres.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte svar@tenkinnovasjon.no.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men TENK InnovasjonsLab kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden og andre systemer. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av TENK InnovasjonsLab. Det kan sendes også ut deltakerlister med navn og firma til de som er arrangerer eller påmeldt til det gitte arrangementet.

Samtykke

Ved påmelding til våre arrangementer og til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post, samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles, etter personopplysningsloven § 18, 1. ledd.  Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven § 27 og § 28.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at TENK InnovasjonsLab ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Navn: TENK InnovasjonsLab
E-post: svar@tenkinnovasjon.no