tenk-senteret

Fjærkleivene 52, 4900 Tvedestrand

 

Tor Arne Hauge

gründer / næringsrådgiver
m:(+47) 90 16 90 70
torarne@tenkinnovasjon.no

Frode H. Larssen

gründer / næringsrådgiver
m:(+47) 90 15 04 50
frode@tenkinnovasjon.no

Anny Grethe Hauge

næringsrådgiver
m:(+47) 47 90 09 33
annygrethe@tenkinnovasjon.no

Janne Grandalen

næringsrådgiver
m:(+47) 41 32 27 44
janne@tenkinnovasjon.no

Alfhild Kristensen

næringsrådgiver
m:(+47) 95 97 47 37
alfhild@tenkinnovasjon.no