Vi har erfaring, kontaktnett og vil gjerne snakke med deg som også tenker "ut av boksen".


Vi vil:

• ha kontakt med gründere og folk som tenker annerledes

• være et regionalt innovasjonsmiljø

• dyrke frem nye, gode ideer

• tilby test- og prototyplaboratorium

• skape arbeidsplasser

• bli ledende innenfor innovasjon og nyskapning

• sørge for etablering av minst 20 nye selskaper med 80 ansatte innen fem år

• gi et tilbud deg som trenger en kontorplass en dag, noen uker eller måneder

VI TILBYR:

• tilgang til et internasjonalt industrielt nettverk

• samarbeid med Mecatronic Innovation Lab (MIL), Universitet i Agder, Grimstad

• kontakt med studenter og forskningsmiljøer

• hjelp til å søke om offentlige midler nasjonalt og internasjonalt

• tilgang til investorer som har midler og som etterlyser ideer

• hjelp til å rekruttere høykvalifisert arbeidskraft

• gründer- og etableringskurs

Det begynte med Tvedestrand Næringshage i 2004. I løpet av fem, seks år bidro dette miljøet til å skape 20 selskaper med mer enn 70 arbeidsplasser. Nå har vi tatt skrittet videre og etablert TENK-Senteret der TENK InnovsjonsLab har kontorene sine.
Vårt mål er å bidra til å skape ytterligere 20 bedrifter med 80 arbeidsplasser innen fem år.
Vi har et stort kontaktnett blant erfarne næringslivsledere, teknologer, investorer og vi samarbeider med anerkjente forskningsmiljøer i inn- og utland. TENK InnovasjonsLab er til for deg som vil være med på å utvikle noe nytt.

TVEDESTRAND kan bli et viktig senter for vekst og nyskapning i årene fremover. Ny firefelts motorvei mellom Tvedestrand og Arendal skal stå ferdig i 2019.  A67 blir et nytt fremtidsrettet næringsområde ved E18. Tvedestrand får ny, moderne videregående skole med 690 elever og 140 ansatte i 2019. Den nye skolen er tegnet av Snøhetta. Byen får ny barneskole og en ny stor barnehage. Tvedestrand er inne i en spennende og utfordrende fase.

TENK innovasjonsLab vil være med på å stimulere denne utviklingen. TENK InnovasjonsLab ønsker å ta samfunnsansvar.


TT_DSC_0021_TorArne.jpg

Tor Arne Hauge

Tor Arne er seriegründer og medeier i TENK, initiativtaker og en nøkkelperson i OTECHOS. Han har lang og bred erfaring innen internasjonal olje- og gassindustri. Han er multigründer med en rekke selskapsetableringer i inn- og utland. Tor Arne vil være TENK rådgiver og bistå med sitt brede nettverk og lange erfaring som gründer.

Tlf: +47 90 16 90 70

torarne@tenkinnovasjon.no

TT_DSC_0021_Frode.jpg

Frode H. Larssen

Frode er gründer og medeier i TENK og har ansvar for drift, logistikk og kundekontakt. Han har bred internasjonal erfaring fra offshoresektoren, stort kontaktnett og erfaring fra etablering av flere virksomheter. Frode vil være TENK rådgiver og bistå med sitt brede nettverk og erfaring som gründer.

Tlf: +47 90 15 04 50

frode@tenkinnovasjon.no

 


TT_DSC_0021_AnnyGrete.jpg

Anny Grethe Hauge

Anny Grethe er daglig leder og vil være din døråpner mot TENK-senteret. Hun har bred yrkeserfaring og ledelseskompetanse. Hun har utdannelse fra BI som eiendomsmegler og har lang erfaring fra eiendomsbransjen, og som selvstendig næringsdrivende. Hennes rolle i TENK er å være kontaktperson mellom gründerne og «TENK rådgiverne», samt administrere kurs/seminar m.m.

Tlf: +47 47 90 09 33

annygrethe@tenkinnovasjon.no

TT_DSC_0021_Alfhild.jpg

Alfhild Kristensen

Alfhild har Mastergrad i Innovasjon og Ledelse. Utdanning og erfaring innenfor økonomi, administrasjon, undervisning og rådgivning. Hun vil bistå deg med å finne svar på dine spørsmål og utfordringer på veien fra idè til marked.

Tlf: +47 95 97 47 37

alfhild@tenkinnovasjon.no


TT_DSC_0021_Janne.jpg

JANNE GRANDALEN

Janne Grandalen har Mastergrad i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UiA Grimstad. Den bygger på Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon med breddeemne innen Gründerskap. Hun har variert og bred erfaring fra arbeidslivet. Jannes rolle i TENK InnovasjonsLab er å hjelpe deg som har en idé i hodet eller gründer i magen og som trenger hjelp og rådgivning på veien fra idé til plan. Hun vil også kunne bidra i prosessen om å søke om virkemidler. 

Tlf: +47 41 32 27 44

janne@tenkinnovasjon.no

 

Støtter TENK INNOVASJONSLAB sitt arbeid for gründere og etablerte bedrifter:

Samle.png