"Den Lille Pengekvelden"

Hva kan vi si??
Annet enn TUSEN TAKK til alle som var med på å gjøre dette til en vanvittig bra kveld med ubeskrivelig stemning, masse nyttig informasjon, kunnskapsutveksling, nye ideer, nye relasjoner, mye håp og mange hyggelige mennesker!

Nærmere 60 personer hadde tatt turen til TENK InnovasjonsLab ved TENK-Senteret. Kantina var med andre ord helt fylt opp med nysgjerrige og positive mennesker!

På “Den Lille Pengekvelden” la vi opp kvelden litt annerledes enn det som er vanlig for tilsvarende arrangementer. Vi begynte med mat og mingling. Og kaffi. Klokken var 17:00 og folk kom direkte fra jobb så kaffitrakteren gikk på full pinne.
Vi hadde samlet østregionens miljøer og de aktørene som har enklest tilgjengelige virkemiddelordninger slik at de kunne få presentere seg. På svimlende 5 minutter hver. Anne Torunn Hvideberg, næringssjef i Tvedestrand kommune, var ordstyrer for denne sesjonen. Etter at 9 ulike miljøer og aktører hadde presentert seg, tok vi en liten pause der folk kunne mingle videre.

Etter pausen samlet vi et panel.bestående av virkemiddelaktørene sammen med 4 ulike bedrifter fra regionen som har erfaring fra å bruke virkemiddelapparatet på ulike måter. Iselinn Kongsten fra Sørlandsporten Næringshage var ordstyrer. Det kom frem mange gode poeng og erfaringer.
Kanskje ikke overraskende så var den røde tråden i panelet at man absolutt bør sende en søknad. Noen dro den så langt at de påstod at det var svindel ikke å søke om midler. :D

Etter en vellykket paneldebatt med gode innspill og spørsmål fra publikum rundet Janne Grandalen fra TENK InnovasjonsLab av kvelden, og oppfordret alle til å komme med innspill på videre aktiviteter i forbindelse med kurs og annet som kan være av nytte for utvikling i regionen. Ingenting er for lite - ingenting er for stort!

Miljøene som var representert var:
TENK InnovasjonsLab
Sørlandsportens Næringshage
Innoventus Sør

Virkemiddelaktørene var:
Regionalt Næringsfond Østregionen
Skattefunn
CrowdFunding
Innovasjon Norge
Forskningsmobilisering og Aust Agder fylkeskommune
Forskningsrådet og Regionalt Forskningsfond