Gründeruka 2018 på TENK InnovasjonsLAB

Endelig var dagen kommet, og vi på TENK InnovasjonsLAB var veldig spente på hvordan arrangementet ville bli. Når klokka nærmet seg 10.00 var det kommet mye folk, og Jon P. Knudsen startet opp med å fortelle blant annet om ulike kulturer og hvordan disse preget ulike økonomiske kulturer, hvordan vi mennesker er påvirket av den kulturen vi er levd opp i og hvordan den preger oss i møte med andre og hvordan man forholder seg til virkeligheten. Jon fortalte om ulike trekk som preger norsk økonomi, og hvordan man kan kjenne igjen dette i andre lands måte å styre økonomien på. Eller omvendt, om man vil.

  • Det var interessant å få et annet blikk på hvordan man tenker og foholder seg, sa noen

  • Dette har jeg ikke tenkt så mye på.. Veldig nyttig! sa noen andre.

Etter foredraget ble 5 personer invitert til å sette seg sammen i sofaen vår for en veldig uformell samtale om hvordan de har møtt kulturer i sin arbeidshverdag. TENK InnovasjonsLAB var stolte av å få presentere et mangfold fra vårt næringsliv her i Aust Agder, og det var både spennende, artig og morsomt å høre på problemstillingene og lærekurvene til paneldeltakerne.
Panelet bestod av
Tore Halvorsen som tidligere jobbet som serviceingeniør i TeamTec, jobber nå i Otechos og forholder seg daglig til utenlandske aktører.
Wenche Eimhjellen som har mange års erfaring fra å jobbe i og med land i Afrika, spesielt Somalia, og som i dag jobber i et stort interansjonalt firma lokalisert i øst i Agder.
Christopher Vanay har gründet flere klesmerkefirmaer, han har studert i Skotland, og har i flere år jobbet internasjonale i selskapet HP.
Steinar Nilsen har jobbet mye med innkjøp mot store deler av verdens kontinenter og jobber nå med prosjekter i Tyrkia.

Herman Scott- Dahl er en av primus motor bak det nye tilskuddet i Tevedstrand: Stuntskolen. Han begynte i meget tidlig alder med å bygge opp et interansjonale nerkverk . Han jobber i dag mot flere internasjonale markeder med eksport men hovedsaklig import.

Det var god stemning, god dialog, mye spennende som ble snakket om.

Vi på TENK InnovasjonsLAB er strålende fornøyd med dagen!

Og vi ønsker Gründeruka lykke til videre!